Upozornění - momentálně se nacházíte na stránkách minulého ročníku kurzu, které jsou dostupné za účelem archivace.
Pro přesunutí na aktuální stránky klikněte prosím zde.

Úkoly

Všechny úkoly, kde není řečeno jinak, ulož do své složky na webu do 21.3.2010!

Myšlenkové základy skautingu

 • napsat esej na libovolnou část obsahu čekatelské zkoušky z Myšlenkových základů skautingu (rozsah 2000-3000 znaků)

Úvod do pedagogiky a psychologie

Poznávání dětí
 • zápis z pozorování dítěte v rozsahu materiálu Poznávání dítěte
 • nebo vytvořit sociogram družiny

Cesty sebeboznání
 • vytvořit si portfolio své osobnosti - dobrovolný úkol (neodevzdává se)
  • z uskutečněných testů 
  • doplnit o kategorie dle kapitoly Cesty sebepoznání v příručce Čekatelská zkouška
  • MOR - malý osobnostní rozvoj - vybrat jednu až tři věci, které na sobě chci změnit, doplnit v co a jakým způsobem

Metodika

Schůzka
 • upravit schůzku podle poznámek (jen ti, kterým to bylo řečeno)

Zákon a slib
 • Popsat jednu konkrétní aktivitu vedoucí k osvojení zákona, slibu…
  • každý pro kategorii, které se věnuje
  • rozepsat, co konkrétně, aby mohl kdokoliv popis vzít a rovnou použít…
 • nebo najít 3 příběhy k zamyšlení
  • na nich demonstrovat (popsat), kdy se hlavní hrdina (či jiná postava) chová nebo nechová podle slibu či zákona tak
  • popsat tak, jak bys to vysvětloval dětem…

Plánování
 • zjistěte, jak jste na tom v  družině/šestce, kterou máte na starosti
 • oznámkujte družinu v uvedených oblastech (a tři si přidejte vlastní) 1-5 - jako ve škole a podle toho navrhněte, jaké oblasti se věnovat následující období (cca měsíc)
  • Plnění stezky
  • Slib a zákon v programu
  • Používání legend a symbolických rámců
  • Různorodost programu
  • Vztahy 
  • Atmosféra
  • Tradiční × nové aktivity
  • ...
  • ...
  • ...
 • popište alespoň 5 aktivit (programů, činností, her...) vedoucích ke zlepšení vybrané oblasti

Učení aktivní činností
 • vymyslet jednu zajímavou aktivitu (pro kategorii, které se věnujete) vedoucí k procvičení jedné znalosti (jedna na vás vyšla při rozpočítávání, ale klidně si vyberte jinou i vlastní...)
  • Zlepšení motorických schopností
  • Znalost mapových značek
  • Znalost zákona
  • Znalost tísňových linek
  • Znalost kroje
  • Umění ošetřit základní poranění (odřenina, zlomená ruka)
  • Znalost stopovacích značek
  • Znalost dopravních značek
  • Umění orientace
  • ...
Družinové a oddílové písemnosti
 • přivézt na druhý víkend jednu písemnost (kronika, bodování, časopis...) a v krátkosti ho představit cca 1minuta...
Výprava
 • připravit výpravu na 6h pro kategorii, které se věnuješ - rozepsat program a bezpečnostní rizika (jen někteří - úkol navíc za nepříliš zvládnutou nedělní výpravu)

Bezpečnost

 • projít 4 cesty na webu www.budpripraven.cz
 • uložit printscreen stran s vyhodnocením (max. 2 chyby v cestě)